Co Vám můžeme vše nabídnout?

Vytvoření projektové dokumentace dle vašich představ

Domy pro Vás navrhuje Ing. Jaroslav Rouš, který se zabývá projekční činností od roku 1993. Projekční kacelář jako samostatný podnikající subjekt byla založena v roce 2001. Od svého vzniku se zaměřuje na projekční činnost v oboru pozemních staveb, se zaměřením převážně na stavby sloužící k bydlení.

V naší projekční kanceláři se vždy setkáte se vstřícným přístupem, který Vás bude provázet po celou dobu zpracování Vaší projektové dokumentace: Na Vaše dotazy a připomínky rádi odpovíme, ať už při osobním setkání, nebo elektronickou formou.

Naše práce pro Vás začíná od prvotních formulací zadání, upřesnění záměru a sestavení objednávky, resp. Smlouvy o dílo. Provedení potřebných sond a průzkumů, návrhem studie Vašeho domu, po jejím odsouhlasení se zhotoví projekt pro stavební povolení (ohlášení stavby). Prováděcí projektová dokumentace se v drtivé většině na rodinné domy nevypracovává, ale samozřejmě lze ji také zpracovat. Naše služby jsou k dispozici i ve formě průběžného autorského dozoru po celou dobu výstavby, až po kolaudaci. V případě zájmu klienta jsme připraveni reagovat pružně i na požadované změny a úpravy, jejichž potřeba vyvstane v průběhu výstavby.

Projektová dokumentace je zpracovávána ve všech stupních – od studií, až po projekty pro provedení stavby včetně výkazů výměr, popisů výkonů, včetně speciálních profesí. Inženýrská činnost je prováděna v rozsahu od zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení, autorské a stavebně technické dozory až po kolaudační rozhodnutí. V rámci této činnosti nabízí firma i řadu souvisejících služeb, jako jsou geologické průzkumy, výškopisné a polohopisné zaměření, stavebně technické, stavebně historické a statické průzkumy, radonové průzkumy, převody pozemků apod.

Rozsah zpracovávaných fází projektů je vždy předmětem vzájemné dohody s investorem. Investor a zadavatel může sjednat i jednotlivé konkrétní fáze projektu, dle své potřeby.

thumb-1
thumb-1
thumb-1

Vyřídíme stavební povolení a veškerou potřebnou dokumentaci

Nabízíme jednoduché, moderní, bezproblémové a rychlé řešení, jak ušetřit svůj čas i nervy spojené s vyřizováním stavebního povolení, ale i s obstrávaním dalších formalit spojených se stavbou rodinného domu.

Vyřízení všech formalit okolo stavby domu zabere často i několik dní.Teprve až při vyřizování administrativy nutné pro stavební povolení žadatel postupně zjišťuje, že potřebuje například vyjádření správců celé řady sítí, o jejichž existenci do té doby možná ani nevěděl, natož aby tušil, kde má daný správce sítě sídlo a jaké mají úřední hodiny pro veřejnost.

Celá situace je o to komplikovanější, že každý stavební úřad vyžaduje po žadateli o stavební povolení poněkud jiné dokumenty. Ať už se bude jednat pouze o ohlášení stavby nebo o vyřízení stavebního povolení, budeme vám vždy maximálně nápomocni.

Stavební povolení za vás vyřídíme rychle, termín kolaudace se s naší pomocí alespoň o několik dní přiblíží.

Kompletní výstavbu rodinného domu

Znamená,že zákazník,který se rozhodne pro kompletní výstavbu rodinného domu bude mít dům postaven,přesně podle představ zákazníka (buď již navržených či individuálních) od základové desky až po stavbu připravenou k nastěhování včetně podlahové krytiny,malby a koupelny.

Na stavbu bude dohlížet odborný dozor,který zaručí kvalitu odvedené práce v co nejkratší době.

thumb-1
thumb-1
thumb-1

Venkovní terénni úpravy včetně oplocení a zámkové dlažby

Součástí našich realizací zahrad často bývají hrubé terénní úpravy i jemná modelace terénu. Hrubé terénní úpravy provádíme za pomocí naší mechanizace dle návrhu a projektu zahrady. Po navezení kvalitní ornice začínáme s jemnou modelací terénu za pomocí zahradní mechanizace. Ručním zpracováním půdy docílíme finální podoby zahrady včetně zámkové dlažby a oplocení celého pozemku.

thumb-1
thumb-1
thumb-1

Kolaudační protokol

Kolaudace stavby je jeden z nejdůležitějších okamžiků stavebního procesu. Tak jako veškerá činnost při výstavbě, tak i kolaudační řízení vychází ze základního pilíře stavebního práva.

Abyste se mohli v poklidu věnovat své činnosti a nestresovat se nad průtahem této mnohdy složité a časově náročné fázy stavby, tak i toto za Vás vyřídíme z veškerýmy dokumenty a potřebnými formuláři…

Vám už stačí se jen nastěhovat.